Newsy

5 września 2022 r. Komunikator PLK - nowa grupa Cyberbezpieczeństwo

W Komunikatorze PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – systemie powiadamiania o wypadkach i wydarzeniach na kolei utworzono grupę „Cyberbezpieczeństwo” za pomocą której członkowie ISAC-Kolej otrzymują wiadomości i ostrzeżenia dotyczące zagrożeń cybernetycznych.

25 maja 2022 r. Seminarium #CyberBEZPIECZNI

Członkowie ISAC-Kolej uczestniczyli w seminarium #CyberBEZPIECZNI, zorganizowanym przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa

Więcej informacji...

25 maja 2022 r. Komisja Europejska przyjmuje plan awaryjny w dziedzinie transportu.

Ochrona transportu w UE w sytuacjach kryzysowych: Komisja Europejska przyjmuje plan awaryjny w dziedzinie transportu. Niektóre z działań obejmują m.in. wymianę informacji dotyczących transportu oraz wzmocnienie cyberbezpieczeństwa.

19 marca 2022 r. Żyć bezpiecznie w cyfrowym państwie, czyli piszą o ISAC-Kolej

https://www.computerworld.pl/news/Zyc-bezpiecznie-w-cyfrowym-panstwie,425974.html

17 marca 2022 r. Działają wszystkie LCS. Stabilizuje się sytuacja na kolei.
17 stycznia 2022 r. Segregacja obszarów IT i OT w transporcie kolejowym

Segregacja obszarów IT i OT, czyli obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa w podsektorze kolejowym.

Głównym celem zapewnienia cyberbezpieczeństwa w podsektorze kolejowym jest ochrona podstawowych funkcji systemu kolejowego, także w przypadku zagrożenia cyberatakiem lub inni działaniami cyberprzestępczymi. Innymi słowy, cyberbezpieczeństwo podsektora kolejowego jest wtedy skuteczne, gdy żadne zasoby sprzętowe lub programowe, które przyczyniają się do podstawowych funkcji transportu kolejowego, nie zostaną ukradzione, przejęte, zmodyfikowane, uszkodzone lub usunięte przez nieautoryzowane osoby lub procesy. Modyfikacja danych lub procesów może powodować awarię lub niedostępność systemów kolejowych, a brak zapewnienia cyberodporności na właściwym poziomie może skutkować przerwami w działaniu, uszkodzeniem aktywów lub w ekstremalnych sytuacjach także zagrażać życiu i zdrowiu ludzi (np. pasażerów).

#cybersecurity #isacrail

10 stycznia 2022 r. PD CLC/TS 50701:2021 Railway applications. Cybersecurity.

Dokument dostarcza operatorom kolejowym, integratorom systemów i dostawcom produktów wskazówki i specyfikacje dotyczące sposobu zarządzania cyberbezpieczeństwem.

#cybersecurity #cyberrail